יחידות הוראה ומערכי שיעור לכיתות א-ב
 
יחידות הוראה ומערכי שיעור לכיתות ג-ד

שיפור מיומנויות שליטה בכדור בעזרת הרגל לימוד ותרגול של מסירות פסים, הגבהות ובעיטות לשער הכנה למשחק הכדורגל

כדורגל 2.jpg
 
יחידות הוראה ומערכי שיעור לכיתות ה-ו