top of page

שיעור ראשון הקדמה
חלוקה לקבוצות ומשחקון

חלק מכין וחימום:

הסבר על חינוך לספורט, על התנהלות העונה על התחרויות הצפויות ועל אירוע השיא.
לבחור 6 קפטנים (ראשי קבוצה) לכל קפטן לשייך 5-6 תלמידים לפי גודל הכיתה.
•    עדיף שהמורה יחלק את הכיתה, אלא אם כן הכיתה מאוד מגובשת ומצליחה להתנהל לבד ואז ניתן לתת לתלמידים את האפשרות להתחלק לקבוצות.

להסביר שהקפטנים, ראשי הקבוצה הם המאמנים של הקבוצה. אפשר שכל שיעור הקפטן יתחלף. על הקפטנים לבנות תרגילי עזר, ללמד ולתרגל את שאר חברי הקבוצה.

חלק עיקרי של השיעור:

לתת 15 דקות של תרגול.
לחלק לכל קבוצה מקום במגרש, או באזור ליד.
לחלק ציוד לקפטנים על מנת שיוכלו לבנות תרגילים לשאר חברי הקבוצה.

בשיעור הראשון להתמקד בתרגול הפס בכדורגל.
המורה לחינוך גופני עובר בין הקבוצות ועוזר להכווין במידת הצורך.

 

דוגמא לתרגיל:
תרגול פסים ב 2 טורים.
מחלקים את הקבוצה ל 2 טורים, עומדים אחד מול השני. מספר 1 בטור 1 נותן פס למספר 1 בטור 2 ורץ לעמוד אחרון בטור 2.
מספר 1 בטור 2 נותן פס למספר 2 בטור 1 ורץ לעמוד בסוף תור 1 וכו..
XXX -> O XXX

משחקים:

ב 15 דקות אחרונות של השיעור לבנות טורניר. אפשר לשחק ב 2 או 3 מגרשים.
לתת לדוגמא לקבוצה 1 לשחק נגד קבוצה 2,
בזמן שקבוצה 3 משחקת נגד קבוצה 4
כל משחק נמשך 5 דקות או עד שהקבוצה הראשונה שמצליחה להכניס 3 גולים.
לאחר מכן לעשות שהמנצחת במגרש 1 משחקת נגד המפסידה במגרש 2 והמפסידה במגרש 1 משחקת נגד המנצחת במגרש 2.
משחק אחרון מנצחות נגד מנצחות ומפסידות נגד מפסידות ואז יש מקום ראשון שני וכו..
אפשר לצבור את הנקודות משיעור לשיעור.

סיכום שיעור ושחרור:

להסביר שבמהלך השיעורים הבאים נפעל לפי מודל החינוך לספורט לפי סידנטופ, נעבוד בקבוצות שנקבעו, כל קבוצה יכולה לבחור צבע ושם ולהגיע עם חולצות לפי הצבע שהיא בחרה.
אפשר בשיעור האחרון לעשות אירוע שיא, ולעשות תחרות בין השכבות.

•    בכל שיעור לבחור נושא אחר ולהתמקד בו. בסוף כל שיעור להגיד מה יהיה הנושא הבא על מנת לתת לקפטנים מספיק זמן לתכנן מראש.

bottom of page