top of page
Writing by the Water

מערכי שיעור בחינוך גופני

מערכי השיעור בשיעורי החינוך הגופני מתחלקים ליחדות הוראה, כל יחידת הוראה בנויה מ 4 ועד ל 10 שיעורים. בדרך כלל השיעור הראשון יהיה מבוא והתנסות, השיעורים לאחר מכן יתמקדו בללמד ולשפר מיומנויות. השיעורים האחרונים יעסקו בעיקר בעבודה בזוגות או בקבוצות גדולות יותר. חשוב שכל שיעור יהיה המשכו של השיעור הקודם. מומלץ להתחיל שיעור בחזרה על השיעור הקודם ולסיים שיעור עם הסבר קצר על השיעור העתידי, על מנת ליצור עיניין ומתח חיובי.

כדאי לשלב כמה שיותר משחקים במהלך שיעור ספורט או שיעורי החינוך הגופני בשביל לגרום לילדים הנאה ורצון לפעול גם בשעות הפנאי שלהם.

bottom of page