Writing by the Water

אתר בבניה

מערכי שיעור

מערכי השיעור בשיעורי החינוך הגופני מתחלקים ליחדות הוראה, כל יחידת הוראה בנויה מ 4 ועד ל 10 שיעורים. בדרך כלל השיעור הראשון יהיה מבוא והתנסות, השיעורים לאחר מכן יתמקדו בללמד ולשפר מיומנויות. השיעורים האחרונים יעסקו בעיקר בעבודה בזוגות או בקבוצות גדולות יותר. חשוב שכל שיעור יהיה המשכו של השיעור הקודם. מומלץ להתחיל שיעור בחזרה על השיעור הקודם ולסיים שיעור עם הסבר קצר על השיעור העתידי, על מנת ליצור עיניין ומתח חיובי.

כדאי לשלב כמה שיותר משחקים במהלך שיעור הספורט או שיעורי החינוך הגופני בשביל לגרום לילדים הנאה ורצון לפעןל גם בשעות הפנאי שלהם.