top of page
Classroom

שיעורים עיונים בחינוך גופני

גם במקצוע חינוך גופני ניתן לעשות שיעור עיוני.

יש ידע חיוני שהפיקוח על החינוך הגופני דורש שהתלמידים ידעו:

חלקי גוף האדם, שם ומיקום.

מערכת השלד, עצמות, מפרקים, שרירים ותפקודם.

אוצר מילים של מושגי תנועה.

ניתן גם לדבר על תזונה נכונה ופרמידת המזון.

את מרבית השיעורים העיונים מומלץ לקיים ביום גשום, כי בכל מקרה לא ניתן לבצע את השיעור מחוץ לכיתה.

 

bottom of page