top of page
First Prize Badge

שיעור ראשון בחינוך גופני לכיתה ג - ד

 • הצגה עצמית - מורה לחינוך גופני, איך הולכים להראות השיעורים ומה נעשה במהלך השנה (לא לדבר יותר מידי).

 • בעוד כמה שבועות במהלך השיעורים נתראה במגרש ולא בכיתה, אלא אם כן נאמר אחרת.

כללי התנהגות חשובים:

 • במגרש מחכים לפי הטורים (שנחלק במהלך השיעור).

 • מי שיש לו בעיה יושב גם בטור ואחר כך אומר לי מה הבעיה.

 • יש להביא תלבושת ספורטיבית ונעלי ספורט, בקבוק מים וכובע.

 • לציין באילו ימים ושעות יתקיימו שיעורי חנ"ג.

 • להסביר מה הולכים ללמוד – מרכיבי הכושר הגופני, משחקי כדור, התעמלות, משחקי נופש, תזונה בימי גשם.

 • לרשום את שמות הילדים ולחלק לקבוצות – צהוב, ירוק ורוד כחול.

הגעה למגרש:

 • לחלק את התלמידים ל 4 או 5 קבוצות, בערך 6 ילדים בכל קבוצה. ניתן לסדר חישוקים ולקבוע שזה צבע הקבוצות (ורוד, כחול, ירוק, צהוב).

 • הראשון בקבוצה הוא ראש הקבוצה (הילדים יושבים בטור, הילד הראשון יושב בתוך החישוק).

 • בכל מספר שיעורים מחליפים מקומות, מי שהיה ראשון עובר לסוף הטור ומספר 2 מחליף אותו.

 • אחרי כמה חודשים לאחר שכל תלמיד היה לראשון אפשר לעשות טורים חדשים.

משחק שריקות:

 • שריקה ראשונה מתחילים בפעולה – נעים חופשי במגרש (אסור להתנגש). 2 שריקות חוזרים מהר למקום ההתחלתי. (בטורים לפי הסדר). הקבוצה הראשונה שישובת ראשונה בשקט ולפי הסדר מקבלת נקודה.

 • שוב אותו משחק ולהוסיף שדרוג בשריקה אחת עושים פסל = עוצרים במקום מבלי לזוז.

משחק שריקות שידרוגים:

 1. קפיצה על רגל אחת​.

 2. קפיצה על הרגל השניה.

 3. צעדי רדיפה.

 4. סיבובי ידיים.

 5. התקדמות לאחור.

 6. דילוגים.

סיכום שיעור קצר, ולבקש לזכור את הקבוצות לשיעור הבא. (על המורה לרשום לעצמו את הקבוצות).

 * אפשר לשחרר את התלמידים 5 דקות קודם על מנת שיוכלו לשתות מים ולהתארגן לשיעור הבא.

ניתן להגיב:

bottom of page