top of page
First Prize Badge

שיעור ראשון בחינוך גופני לכיתה א - ב

 • הצגה עצמית - מורה לחינוך גופני, מה משמעות המונח חינוך גופני, איך הולכים להראות השיעורים ומה נעשה במהלך השנה.

כללי התנהגות חשובים:

 • נהלי התנהגות כמו: שאני מדבר אתם מקשיבים, שתלמיד מדבר אני מקשיב, לדבר עם בקשת אישור.

 • נהלים חשובים: לא עוזבים את השיעור בכלל בלי להודיע לי, כולל שירותים, שתייה..

 • חזרה קצרה על תקנון בית הספר: בביה"ס אפס סובלנות לאלימות מילולית ולאלימות פיזית. מי שכן יעשה את זה יעשו לו שיחת בירור עם המחנכת, לא יצא להפסקה ודיווח להורים.

 • יש להביא תלבושת ספורטיבית ונעלי ספורט, בקבוק מים וכובע.

הכרת התלמידים:

 • לבקש מכל ילד שיגיד את שמו ולרשום בדף.

 • בהוראה של המורה קמים אחד אחרי השני ומסתדרים ב 2 טורים.

 • ב 2 טורים יפה ובשקט הולכים למגרש, ניתן להוסיף דימוי המתאים לכיתות הנמוכות למשל: ללכת בשקט כדי לא להעיר את החיות בג'ונגל. בנוסף חשוב לציין שיש כיתות אחרות שלומדות ולכן לא נפריע להן.

הגעה למגרש:

 • לחלק את התלמידים ל 4 או 5 קבוצות, בערך 6 ילדים בכל קבוצה. ניתן לסדר חישוקים ולקבוע שזה צבע הקבוצות (ורוד, כחול, ירוק, צהוב).

 • הראשון בקבוצה הוא ראש הקבוצה (הילדים יושבים בטור, הילד הראשון יושב בתוך החישוק).

 • בכל מספר שיעורים מחליפים מקומות, מי שהיה ראשון עובר לסוף הטור ומספר 2 מחליף אותו.

 • אחרי כמה חודשים לאחר שכל תלמיד היה לראשון אפשר לעשות טורים חדשים.

משחק שריקות:

 • שריקה ראשונה מתחילים בפעולה – נעים חופשי במגרש (אסור להתנגש). 2 שריקות חוזרים מהר למקום ההתחלתי. (בטורים לפי הסדר). הקבוצה הראשונה שישובת ראשונה בשקט ולפי הסדר מקבלת נקודה.

 • שוב אותו משחק ולהוסיף שדרוג בשריקה אחת עושים פסל = עוצרים במקום מבלי לזוז.

ניתן להגיב:

bottom of page