top of page

תכנית שנתית בחינוך גופני לכיתות ג-ד

בתכנית השנתית הנ"ל לקחתי כיתה אחת שאני מלמד בה 2 ימים בשבוע. הסתכלתי ביומן לראות כמה שיעורים אעשה לאותה הכיתה בחודש. כך למשל בחודש ספטמבר יצא לכיתה רק 7 שיעורים, כי באותו החודש שיעור אחד יוצא בראש השנה ושיעור נוסף יוצא ביום כיפור.

אני יודע שאת אותה הכיתה אני מלמד בימי ב ובימי ד, אז אם ראש השנה יוצא ביום ב אני יודע שלא אוכל לקיים את השיעור.

 

למזג האוויר ולתנאי בית הספר יש השפעה חשובה על התאריכים בהם כדאי לקיים את יחידות ההוראה בחינוך גופני. למשל אם לבית הספר אין אולם ספורט, אז כדאי לתכנן בחודשי החורף הגשומים שיעורים שמתאימים לפעילות במקומות סגורים, כמו תרגילי כושר או משחקי כדור. לעומת זאת בימים שיותר נעים להיות בחוץ אז כדאי לבחור ללמד שיעורים כמו אתלטיקה ומשחקי נופש.
 

תכנית שנתית בחינוך גופני לכיתות ג ד
bottom of page